Aug 13, 2008

पहिरन तथा अन्य तस्विरहरु

---- पहिरन ----------तस्विरहरु ----- फाल्गुनन्द------किराती राजाहरु .. लिम्वू सभासदहरु
....